Kupujeme nemovitost: co vědět při zřizování hypotéky

Sjednat si hypotéku není nic složitého, banky se snaží jít svým klientům naproti a vyřídit hypotéku jde už téměř online s minimální nutnosti docházet do banky. Přesto rozhodnutí zažádat o hypotéku nese spousty otázek, které je potřeba si včas zodpovědět. Jakou výši hypotéky zvolit, čím budu ručit, na jak dlouho si nechám zafixovat úrokovou sazbu, co když budu chtít úvěr předčasně splatit a schválí banka vůbec mou žádost o hypoteční úvěr?

hypotéky
ilustrační foto: pixabay.com – PublicDomainPictures, zřizování hypotéky

Jsem pro banku vhodným žadatelem o úvěr?
Než si začnete malovat svou budoucnost v již vyhlédnuté nemovitosti, banka se vám pěkně podívá na zoubek. Bude se zajímat, jestli a jak splácíte stávající úvěry (např. spotřebitelské, kreditní karty či kontokorenty). I když máte nadstandartní příjem, banka vám kvůli již stávajícím vysokým splátkám může žádost o hypotéku zamítnout. Závazky před bankou neskryjete, ta si údaje o vašich ostatních úvěrech sama zjistí na bankovním registru klientských informací, ve kterém všechny banky ze zákona shromažďují informace o svých klientech.

Na problém můžete také narazit v případě, že ve svém zaměstnání pracujete na základě pracovní smlouvy na dobu určitou. V nejobtížnější situaci jsou žadatelé, kteří mají novou, ještě neobnovenou, pracovní smlouvu na dobu určitou s platností na 12 měsíců či méně. Neznamená to ale, že není šance hypotéku dostat, některé z bank vám vyhoví, nepočítejte ale, že pochodíte u všech.

Zástava hypotéky, čím budu ručit?
Mezi základní podmínky pro poskytnutí hypotéky patří zajištění zástavním právem k nemovitosti. Zastavovaná nemovitost může být přímo objektem hypotečního úvěru, pokud je úvěr čerpán na její koupi, výstavbu či rekonstrukci. Ručit můžete i více nemovitostmi najednou, musí ovšem splňovat tyto podmínky: nemovitost se musí nacházet na území ČR, členského státu EU nebo jiného státu tvořícího Evropský hospodářský prostor a na nemovitosti nesmí váznout jiné zástavní právo třetí osoby.

Kolik vlastních prostředků vložit do hypotéky?
Slyšeli jste někdy pojem LTV? Tato zkratka je v překladu „částka k zapůjčení“. Banky nabízejí i hypotéky se 100 % LTV, u kterých si vypůjčíte celou částku úvěru, taková hypotéka se vám ale prodraží, obecně platí, že čím vyšší LTV, tím vyšší úroková sazba úvěru. Nejběžnější je volba LTV ve výši od 70-90 %.

Na jakou dobu zafixovat úrok hypotéky?
Správná volba fixace úroku hypotečního úvěru vám může ušetřit mnoho peněz. Nejčastěji klienti bank volí fixaci na 1,3,5,10 a 15 let. Kratší doba fixace do 5 let je výhodná kvůli nižším úrokovým sazbám než na které narazíme u delších fixačních období, nevýhodou je nejistota ohledně výše nové úrokové sazby po skončení fixačního období. Rozhodnutí zvolit delší dobu fixace, např. na 10 a 15 let s sebou nese výhodu neměnné úrokové sazby po dlouhou dobu a možnost lépe si plánovat výdaje na dlouhou dobu dopředu. Nevýhodou jsou vyšší měsíční splátky oproti kratších dob fixace a nemožnost po dlouhou dobu hypotéku splatit bez sankcí.