Zahrady ve svahu

Při projektování podoby pozemku kolem našeho domu se často potýkáme s problémem, že terén je moc členitý. Využijte zahrady ve svahu k vašemu prospěchu.

zahrady ve svahu galerie
Foto: applianceinhome.com, zahrady ve svahu galerie

Uživatelům, kteří mají v hlavě přesný plán, jak využít každý decimetr na zahradě, svah pochopitelně přináší komplikace. V tomto případě se dá užít varianty „poručíme větru, dešti“ a celý problém smést ze stolu tak, že jednoduše pozemek zarovnáme. Jednoduše, leč nákladně.

Zahrady ve svahu: příležitost pro milovníky kreativních projektů

Na dokonale rovném pozemku se uskutečňuje projektování zahrady daleko jednodušeji. Ale více kreativní řešení představuje tvorba tzv. zahrady ve svahu. Která navíc působí mnohem přirozeněji. Ostatně, takové plochy v přírodě, byť o rozloze jen několika arů, na nichž by nebyla jediná drobná vyvýšenina nebo sníženina, jsou vzácností.

Princip zahrady ve svahu je ten, že každá terénní anomálie se dá využít k vytvoření nějakého pěkně vypadajícího zákoutí.

Jedním způsobem, jak postupovat – ovšem opět nezbytně pomoci zarovnávací techniky – jsou terasy. Svah se stupňovitě srovná a jednotlivé terasy se podepřou. Terasy dobře známe z dokumentů o pěstování kultur v daleké východní Asii, ale tato technika je ve skutečnosti zavedená i v našem zemědělství už po dlouhá staletí. Terasovité členění zahrady dobře jistí dřevěné ošetřené klády a trámy, jež působí na zelené zahradě nenásilně. Každá terasa pak může být osazena jiným druhem květeny nebo zeleniny, některé terasy mohou zůstat travnaté, na dostatečně široké a prostorné výstupky mohou být vysazeny také ovocné stromky.

Druhým nejběžnějším postupem je aplikace zídek. Různě široké a různě profilované zídky dobře korespondují s nerovným terénem a to dokonce tím lépe, čím vyšší je sklon terénu. Dají se použít betonové nebo cihlové zdi, ale nejlépe vypadají obyčejné kamenné bez použití tmelícího materiálu. To ovšem znamená, že musí být konstruovány důmyslně a uvážlivě, aby se kameny nezbortily při prvním silnějším větru. Systém kamenných zídek dá zahradě mediteránní vzhled, zvláště když to doplníte o odpovídající druhy flóry.

Při budování zahrad ve svahu je nutné mít na paměti, že rostlinný, keřový a stromový pokryv musí být volen citlivě tak, aby byla půda ochráněna proti erozi.

zahrady ve svahu galerie foto
Foto: applianceinhome.com

zahrady ve svahu fotogalerie
Foto: neish-contracts.co.uk, zahrady ve svahu galerie