Jak pečovat o sruby postavené z čerstvého masivu

Ačkoliv údržba srubu není nijak náročná, má svoje specifika. Dřevo je totiž zcela jiný materiál, než beton nebo cihla.

dřevo
ilustrační foto: woodlife.cz

Vysychání dřeva

Pokud jsou sruby postaveny z nevysušeného dřeva, což je běžný postup, dochází u nich v prvních letech po výstavbě srubu k vysychání stěn. Tento přirozený proces může způsobit určité sesedání stavby, kdy stavba poněkud klesá. Z toho důvodu je nutná pravidelná kontrola specifických míst.

Vysychání dřeva vede i k prasklinám ve dřevě. Ani v tomto případě se nejedná o nekvalitní dodávku, jak si někteří nedostatečně informovaní zákazníci myslí.

Praskliny ve dřevě srubové chaty můžou být různě velké, což lze ovlivnit i intenzitou topení ve srubu. Příliš velké teplo z jednoho bodu k nim může přispět (např. krb), naopak rozumné a rozptylované teploty (např. z radiátorů) vznik prasklin omezují. Tento přístup k vytápění prospívá i postupnému vysychání masivu (viz předchozí odstavec).

Větrání

Čerstvé dřevo vyžaduje hlavně v prvních měsících po výstavbě pravidelné větrání a přístup vzduchu, aby se eliminovalo riziko vzniku různých plísní.

Hlavně víkendové sruby a chaty se můžou potýkat s nedostatečným větráním, pokud ho jejich majitel nezajistí, je proto nutné na to myslet.

Spáry

Vysychání stavby může způsobit i vznik spár mezi jednotlivými mezerami dřevěné konstrukce srubu. Tento jev je další přirozenou vlastností dřeva a běžnému užívání dřevostavby nijak nevadí. Pokud spáry nelahodí vašemu oku, můžete si je nechat vytmelit. Vytmelení spár má ovšem smysl nejdříve za 3 roky od hrubé výstavby srubové chaty, kdy je již dřevo z větší části vysušené.

Obnova nátěru

Dřevo je nutné chránit proti UV záření a vlivům počasí, proto musí docházet v pravidelných intervalech k obnově nátěru.

Na rozdíl od opravy omítky na zděném domu, kdy si většina vlastníků nemovitosti musí objednat zedníka, je možné zvládnout nátěr svépomocí. Stačí zakoupit vhodný nátěr a dodržet doporučovaný technologický postup. Ochranný nátěr je vhodné opakovat každých 5 – 8 let, ale vždy závisí na konkrétní situaci.

Obnova nátěru je nutná u všech staveb ze dřeva, nejde tedy pouze o sruby z čerstvého masivu.

Se všemi výše uvedenými informacemi a postupy by vás měl seznámit váš dodavatel srubu. Také z toho důvodu vám doporučujeme, abyste se o nich informovali ještě před nákupem srubové chaty. Tím získáte znalosti a také přehled o tom, jak přistupují jednotliví dodavatelé dřevěných staveb k zákazníkům.