Elektrická nebo benzínová sekačka

Rozhodnutí, jakou sekačku na trávu si koupíme, můžeme udělat velmi rychle, ale pak se léta budeme poohlížet po vhodnějším type sekačky pro náš trávník. Druhou možností je, že si výběr sekačky promyslíme důkladněji a dlouhá léta budeme spokojeně a bez problémů sekat.

Sekačky1
Foto: mountfield.cz

Před výběrem

Základním kritériem při výběru by měla být velikost travnaté plochy, kterou máme v úmyslu pravidelně sekat a udržovat. Při travnatých plochách do 1 200 čtverečních metrů se můžeme rozhodnout pro lehčí elektrické nebo těžší benzínové modely. Při plochách nad 1 200 čtverečních metrů jsou praktičtější benzínové modely, nebo zahradní traktor.

Elektrické sekačky

Elektrické sekačky využijeme zejména tam, kde je bezproblémový přístup k elektrické energii ve formě klasické zásuvky. Nejvzdálenější sečené místo by nemělo být dále než 30 metrů od elektrického zdroje. Samozřejmě, s pomocí vhodného prodlužovacího kabelu se můžeme dostat i dál, ale práce bude méně pohodlná. Velkou výhodou elektrických sekaček je zejména tišší chod, elektromotor nemusíme pravidelně udržovat jako u benzínových motorech (pravidelná výměna oleje, filtru, svíčky, servisní kontroly).

Celkové provozní náklady jsou díky využití elektrické energie podstatně nižší. Elektrické sekačky jsou přijatelnější i z ekologického hlediska. Navíc, startování elektrické sekačky je pochopitelně jednodušší: stačí zapnout spínač. Jejich nevýhodou je naopak omezený okruh využití vzhledem ke zdroj elektrické energie, a tím i omezená velikost sečené plochy. Jednoduše řečeno, s elektrickou sekačkou neposeká jakýkoliv trávník nebo jen s velkými obtížemi. Základní údržba elektrické sekačky spočívá pouze v čištění od trávy, hlíny a jiných nečistot, přičemž stačí použít saponátové vodu, hadřík, případně kartáč na hrubší nečistoty. Broušení nože je nejlepší ponechat na odborný servis. Kromě ostrosti nože je totiž důležité i jeho přesné vyvážení, což v domácích podmínkách není schopen dodržet při broušení každý uživatel.

Sekačky2
Foto: mountfield.cz

Benzínové sekačky

Benzínové sekačky se od elektrických liší zejména typem motoru. Většinou se v nich používá čtyřtaktní benzínový motor. Benzínové sekačky poskytují uživateli větší svobodu pohybu. Běžné modely jsou ve vyšších výkonnostních třídách a najdeme mezi nimi i několik speciálních modelů určených pro zvláštní úkoly. Paleta příslušenství bývá u těchto typů sekaček také bohatší, díky čemuž dokáže jeden stroj provádět v zahradě několik funkcí. Benzínové sekačky vyžadují pravidelnou údržbu – výměnu oleje, doplňování paliva, kontrolu a výměnu filtrů, svíčky. Mytí sekačky od nečistot a broušení žacího nože jsou nezbytnou součástí údržby jako u elektrických sekaček. Broušení nože, výměna filtrů, svíčky a kontrola chodu motoru patří do běžné údržby, nejlepší je však ponechat tyto úkony na odborný servis. Nejčastějším typem jsou bubnové sekačky.