Cech suché výstavby Česká republika

Cech je sdružení, které se zabývá problematikou suchých staveb, které se pomalu, ale jistě stávají populárnější. Představme si totosdružení pod drobnohledem.

Hlavním cílem je především informovat veřejnost a veškeré subjekty, které se touto stavební technologií zabývají a sdružit je pod jednu organizaci.

Cech je sdružení, které zahrnuje okolo 120 subjektů. Mezi tyto subjekty patří 7 výrobců, 93 montážních firem, 5 prodejců, 4 výrobců komponentů a 12 středních škol. Právě střední školy jsou klíčové pro kvalitní suchou výstavbu. Hlavní snahou je informovat o všech možných problémech, které mohou nastat při projektování, financování a montáži. Proto jsou důležitá školení, která probíhají různě po České republice. Veškerý seznam události můžete najít na adrese: www.cechsv.cz/12-kalendar-akci.

Poslední velkou akci byla přednáška, která se zabývala problematikou suché stavby a požární opatření a stavební fyzika. Veškerých přednášek se může zúčastnit i široká veřejnost a veškeré firmy, které tato problematika zajímá. Pokud chcete vědět, které všechny subjekty CECH podporuje a dohlíží na kvalitu zpracování suchých staveb, můžete navštívit – členové Cechu. Zde naleznete přehledný seznam všech subjektů, jak dodavatelů, tak výrobců. Veškeré tyto subjekty vám mohou pomoci při výstavbě. CECH je tu od toho aby zamezil častým chybám, které vznikají na staveništi. Může se jednat o špatné projektování nebo financování. Většina těchto chyb vede k soudním sporům, které mohou zamezit dostavení projektu.