Proč zvolit vrtanou studnu?

Vrtané studny slouží k jímání podzemní vody. Systém se liší od šachtových především ve způsobu jejího jímání. U vrtaných studen dochází k odvádění hlubší podzemní vody, což v celkovém důsledku znamená, že dochází k využívání celého zvodnělého kolektoru a množství vody a její kvalita není závislá na srážkách. Další přínosy vrtaných studen spočívají ve vyšší vydatnosti zdroje, časové nenáročnosti realizace a minimální zásah do terénu.

vrtané studně
Zdroj: geograph.org.uk

Pokud se  přikloníte k vlastnímu zdroji pitné vody, oslovte vždy odborníky, kteří vám navrhnou nejlepší variantu umístění vrtané studny s ohledem na dostupný zdroj podzemní vody a platnou legislativu. Průzkumný vrt, který ukáže charakteristiku a druh podloží včetně hydrogeologických poměrů, je rovněž součástí prací prováděných odborníky. Na základě výsledků z průzkumného vrtu bude stanovena hloubka vrtu a druh vrtného systému. Setkat se můžete s třemi způsoby – příklepové rotační, šnekové vrtání a jádrové vrtání.

Realizace

Realizace a vrtání studny trvá zhruba jeden až dva dny. Během prací se také provádí atest na pitnou vodu, čerpací zkoušky a ověření vydatnosti vodního zdroje. Komplexní servis dodávaných vrtaných studen vám zaručí, že se o vše postarají specialisté svého oboru. Zajistí vám zpracování projektové dokumentace, realizaci, montáž čerpací techniky a připojení do vodovodní soustavy domu.