Tagged: finanční úspora

Proč zvolit vrtanou studnu?

Vrtané studny slouží k jímání podzemní vody. Systém se liší od šachtových především ve způsobu jejího jímání. U vrtaných studen dochází k odvádění hlubší podzemní vody, což v celkovém důsledku znamená, že dochází k využívání celého zvodnělého kolektoru a množství vody a její kvalita není závislá na srážkách. Další přínosy vrtaných studen spočívají ve vyšší vydatnosti zdroje, časové nenáročnosti realizace a minimální zásah do terénu.

vrtané studně
Zobrazit článek