Který zdroj tepla je v dlouhodobém horizontu nejlevnější? Napovíme vám čísly

Dnes Vám pomůžeme vyřešit hádanku: který zdroj tepla je v dlouhodobém horizontu nejvýhodnější? Byť pro Vás máme připravena čísla pro všechny zdroje energií, v tomto příspěvku se budeme více soustředit na „mainstreamové“ zdroje, mezi které patří: uhlí, zemní plyn, elektřina, tepelné čerpadlo.

topení
ilustrační foto: pixabay.com – ri

Níže jsme pro Vás připravili modelový příklad z kalkulačky webu Tzb-info.cz, který porovnává výši jednotlivých dílčích nákladů na zdroje tepla. Z infografiky je zřejmé, že nejvyšší investici na pořízení představují tepelná čerpadla.

Velmi dobře si v tomto směru (pořizovací náklady) stojí jako zdroj tepla elektřina, ať už v podobě přímotopu či akumulace. Zemní plyn vykazuje, v porovnání s tepelnými čerpadly, o cca 30 % nižší pořizovací náklady.

Pokud jde o paušální platby, ty jsou nejvyšší u elektrické akumulace, za kterou následují (se stejnými částkami) tepelná čerpadla a elektrické přímotopy.

Zatím to vyvíjí směrem, že poměrně dobrý poměr cena/výkon nabízí elektrický přímotop, že ano? Ovšem pouze do doby, než začneme porovnávat další dílčí náklady…

Dalším významným nákladem je objem elektrické energie spotřebované při výrobě tepla. Zde vychází nejpříznivěji tepelná čerpadla, která pro svůj provoz potřebují o cca 45 % menší množství elektrické energie, než elektrický přímotop (to je logické, protože tepelná čerpadla při výrobě tepla nespotřebovávají primárně elektrickou energii, na rozdíl od přímotopů a akumulace).

O výsledku rozhodnou náklady na vytápění a ohřev vody

Náklady na samotnou „výrobu“ tepla mohou tvořit více jak 30 % celkových nákladů spojených s daným zdrojem tepla. Podíl nákladů na ohřev vody pak může představovat až 20 % celkových nákladů. Nejdříve se tedy pojďme podívat, za jakou cenu jsou jednotlivé zdroje energie schopny vyprodukovat teplo.

Nejnižší hodnotu vykazují tepelná čerpadla, která teplo vyrobí za 5 781 Kč ročně, za ním následuje hnědé uhlí (5 892 Kč) a štěpka (8 536 Kč). V případě, že je zdrojem tepla zemní plyn, vyjde jeho vygenerování na 11 820 Kč ročně. Elektrická energie v tomto směru vychází ještě mnohem hůře, protože náklady na vygenerování tepla u tohoto zdroje vychází na částku vyšší jak 17 000 Kč ročně (tj. 3. více, než v případě tepelného čerpadla).

I ohřev vody Vás vyjde nejlevněji v případě, že máte doma tepelné čerpadlo. Roční náklady zde představují 1 959 Kč, u hnědého uhlí je to 2 576 Kč, v případě akumulace elektřiny 7 375 Kč, nejvyšší náklady přestavuje elektrický přímotop (8 547 Kč)

Untitled1

Výhodnost tepelného čerpadla v dlouhodobém horizontu

Pokud řešíte dilema, jestli investovat větší peníze na začátku a pak už jen „šetřit“ peníze, nebo si na začátku „ulevit“ nižšími pořizovacími investicemi za cenu vyšších nákladů v budoucnosti, podívejte se na níže uvedenou tabulku, která Vám napoví, jaký zdroj tepla zvolit.

Tabulka porovnává výši pořizovacích investic a nákladů na provoz u plynového kondenzačního kotle. Z tohoto porovnání je zřejmé, že návratnost investic zde činí cca 5,5 roku. Po uplynutí této doby se Vám vrátí vyšší vstupní investice a dále už jen „vyděláváte“.

Tepelné čerpadlo či elektrický/plynový kotel je přitom něco, co si pořizujeme za účelem dlouhodobého užití, často v řádu desítek let. Doba návratnosti investic u tepelného čerpadla tedy vychází velmi dobře (byť se to tak opticky nemusí jevit).

Porovnání nákladů na kondenzační plynový kotel a tepelné čerpadlo
2015-09-28_11-12-12

Pro více informací o výhodách a nevýhodách jednotlivých typů tepelných čerpadel a podrobnější informace o výhodnosti tohoto zdroje tepla navštivte stránky společnosti IVT tepelná čerpadla.