Elektřinou to rozhodně nekončí! Přechod k obnovitelným zdrojům má mnohem širší záběr

Nenechávají vás klidnými zprávy o masivním odklonu od fosilních paliv k obnovitelným zdrojům energie? Pak vězte, že vypínání jaderných a uhelných elektráren rozhodně není konečnou! Na povrch se dostává další z výrazných a možná i zásadnějších změn.

ilustrační foto: Pixabay.com – ElisaRiva

Ambiciózních plánů na snižování emisí skleníkových plynů totiž není možné dosáhnout pouze přechodem na obnovitelné zdroje elektrické energie, je třeba jít „hlouběji“ a to doslova. Ve velkých městech se na celkových emisích skleníkových plynů podílí zásadně výroba tepla a chladu pro rezidenční a nerezidenční budovy. 

Právě to je důvod, proč v Evropě zažíváme tlak na snižování energetické náročnosti budov a podporu zdrojů čistého tepla, jako jsou například tepelná čerpadla. Toto ovšem stále není ona masivní změna zmíněná v úvodu tohoto článku, tou je globální přesun k obnovitelným zdrojům energie při výrobě dálkově dodávaného tepla a chladu. Pro ukázku významu tohoto trendu je na místě uvést si pár příkladů:

  • Město Mnichov upravuje svůj systém dálkových dodávek tepla s tím, že v budoucnosti budou domácnosti zásobeny hlavně teplem vyrobeným geotermálními tepelnými čerpadly.
  • Londýn si pomáhá k dosažení ambiciózních  plánů na snížení emisí skleníkových plynů tím, že bude opětovně využívat odpadové teplo ze stanic metra a zásobovat jim domácnosti v okolí.
  • Spojené arabské Emiráty pracují na projektech, v rámci kterých by měl výrazně vzrůst podíl obnovitelných zdrojů energie, konkrétně geotermálních tepelných čerpadel, při ochlazování nemovitostí.
  • New York si v těchto dnech nechává zpracovávat studii, jestli a za jakých podmínek by bylo možné využívat geotermální energii k vytápění všech nemovitostí ve městě, odhadem by se mělo jednat o 900 000 bytů.
  • Švýcarsko instaluje na hladiny svých ledovcových jezer geotermální tepelná čerpadla, která mají za úkol snížit závislost této země na dodávkách energie ze zahraničí a zároveň kompenzovat výpadky dodávek energie z vodních elektráren v průběhu zimního období.
  • Maďarsko je již v procesu využívání geotermální energie pro vytápění celých měst a bude to právě zde, ve městu Szeged, kde vznikne největší systém vytápění geotermálním teplem na kontinentální Evropě.

Geotermální tepelná čerpadla nejsou neznámou ani v České republice. Kombinaci stabilních dodávek levného tepla, dlouhé životnosti čerpadel a minimálního dopadu na životní prostředí využívají v tuzemsku domácnosti i firmy. Geotermální tepelná čerpadla najdete už běžně u hotelů, výrobních podniků, sportovních areálů i nových developerských projektů v rámci nichž vznikají celé nové čtvrti.

Více informací o využívání geotermální energie pro rodinné domy i velké objekty najdete na stránkách  společnosti IVT Tepelná Čerpadla.