Ekonomická správa vašich nemovitostí

Pokud vlastníte nemovitost a staráte se o její ekonomickou správu, určitě nám dáte za pravdu, že to není lehký úkol. Taková správa totiž zahrnuje aktivity spojené s povinnými evidencemi a výpočtem i kontrolou plateb. Zkrátka vyřizování řady závazků i pohledávek. Pokud vás zajímá, co všechno musíte plnit a znát, i jak předejít jakýmkoliv problémům, čtěte dále.

Jednat na vlastní pěst se nemusí vyplatit

V první řadě je třeba si uvědomit, že se jedná o široké spektrum povinností. Případné jednání na vlastní pěst tak nemusí vždy přinést ovoce. Proto se v posledních letech rozmáhá oblíbený trend, kdy za vás ověřená firma převezme veškeré závazky a zbaví vás řady povinností. Například společnost PPM, a.s. za vás povede evidenci všech vlastníků i nájemníků. Zajistí výpočet a distribuci předpisu záloh, příspěvků do fondu oprav a dalších plateb. Postará se také o evidenci zálohových plateb od vlastníka, o roční provedení vyúčtování i vypořádání přeplatků i nedoplatků. V případě potřeby pak zařídí mimosoudní vymáhání pohledávek
a přípravu podkladů pro soudní vymáhání. Dále pak garantuje vedení evidence nákladů na provoz nemovité věci a kontroluje dodavatelské faktury i jejich úhrady. Mezi nabízené služby také patří evidence pojistných událostí a zastupování při jejich řešení. V neposlední řadě pak firma PPM, a.s. nabízí součinnost s výborem Společenství (SVJ) v případě investičních akcí.

V Praze i v širokém okolí

Společnost PPM je předním poskytovatelem služeb spojených se správou nemovitostí v Praze, ale i jejím širokém okolí. Jmenovat můžeme například facility management a správu SVJ. Společnost spravuje přes 9 000 bytových jednotek ve většině lokalit hlavního města
a přilehlém okolí. PPM však působí i na více místech mimo Prahu, a to například ve Špindlerově mlýně nebo dalších lokalitách po celé České republice. PPM také získalo uznávaný certifikát ISO 9001:2008 v oblasti správy a údržby bytových i nebytových prostor, na jehož základě spolupracuje s množstvím dalších společností a partnerů jako FINEP a.s., Schindler ČR a.s., KONE a.s., VEOLIA ČESKÁ REPUBLIKA, a.s., Safichem Group nebo Pražská energetika, a.s..