Budou nám energii a teplo dodávat výrobní podniky namísto elektráren a tepláren?

Kodaň, Rotterdam, Hamburk, příklad měst, kde dnes tisíce domácností odebírá energii z tamních přístavů, přičemž brzy by do tohoto výčtu měla přibýt řada britských přístavních měst. Dánsko, Švédsko, Francie, Švýcarsko, Německo, v těchto zemích již dnes odebírají tisíce domácností energii z datových center. S ohledem na velké množství plánovaných projektů, které mají ambici zásobit tisíce či desítky tisíc domácností energií z odpadového tepla to vypadá, že o rekuperaci uslyšíme častěji v České republice.

Foto: Pixabay.com

Zvlášť s přihlédnutím k tomu, že cena elektrické energie v České republice je, s přihlédnutím ke kupní síle, šestá nejdražší v Evropské unii. Zároveň, odprodej odpadového tepla může pomoci firmám v České republice s optimalizací provozních výdajů v prostředí rychlého růstu mezd (zkušenosti ze Západu ukazují, že zavedením rekuperace může průmyslová firma s vysokou náročností na energie zvýšit své marže před zdaněním o 10 % – 15 %).

1 větší datacentrum = 2-3 velké větrné elektrárny

Samotné domácnosti pak mohou výrazně snížit své náklady na teplo a snížit potřebu vyrábět elektrickou energii konvenčními způsoby a rovněž profitovat z kvalitnějšího životního prostředí z důvodu nižší potřeby výroby tepla konvenčními způsoby či za pomoci větrných elektráren. Jen jedno větší datové centrum totiž vyrobí tolik elektrické energie k prodeji jako 2-3 velké větrné elektrárny.

Nemusí tedy trvat dlouho a s jednotkami rekuperace se budeme moci setkávat prakticky u všech typů budov, ať už těch rekreačních, průmyslových, administrativních či prodejnách supermarketů. A pokud si firmy v České republice vezmou to nejlepší z projektů, které na Západně fungují již přes 30 let, bude spokojenost vzájemná (domácnosti – podniky). Zkušenosti ze Západu totiž ukazují, že:

  • dodávky energií z průmyslových či infrastrukturních objektů jsou stabilní
  • výrobní náklady na „recyklovanou“ energii jsou nižší než v případě některých obnovitelných zdrojů tepla (typicky solární elektrárny, které drží nad vodou státem garantované výkupní ceny)
  • rekuperace tepla zvyšuje konkurenceschopnost firem, které pak mohou více investovat do dalšího rozvoje či svých zaměstnanců
  • odpadovým teplem lze zásobit velký počet domácností, viz příklad Kodaně, kde je za pomoci rekuperace tepla z průmyslových objektů a přístavu zásobeno 98 % domácností tohoto města. V USA má zavedení rekuperačních jednotek jen v rafinérském průmyslu ambici zásobovat energií cca 10 % veškeré populace.
  • výroba energie za pomoci rekuperačních jednotek je vysoce ekologická, často s nulovou emisí skleníkových plynů