10 výhod tepelných čerpadel

Uvažujete o tom, že byste si pořídili tepelné čerpadlo jako nový či doplňkový zdroj tepla? Na níže uvedených řádcích jsme pro vás připravili přehled 10 největších výhod, které tu s námi zůstanou i v případě, že ceny energetických komodit klesnou zpět na průměrné hodnoty.

Zdroj obrázku: klikkipetra / Shutterstock.com

  1. Efektivita – tepelná čerpadla vyrobí násobně více energie, než kolik spotřebují pro svůj provoz. I v době nízkých cen energetických komodit tepelná čerpadla byla nejúspornějším zdrojem tepla.
  2. Ekologičnost – tepelná čerpadla neprodukují škodlivé emise ani nezatěžují životní prostředí.
  3. Nízké investiční náklady – tepelná čerpadla mohou být dokonce levnější než klasické kotle na tuhá paliva.
  4. Komfort – do tepelných čerpadle není nutné přikládat, sama si odebírají energii ze svého okolí. Stejně tak jim není třeba skladovat zásoby paliva.
  5. Snadná údržba – tepelná čerpadla jsou velmi snadno udržovatelná a nevyžadují žádné složité opravy.
  6. Dlouhá životnost – tepelná čerpadla jsou velmi spolehlivá a mohou fungovat až 20 let bez větších poruch.
  7. Možnost využití pro ohřev teplé vody – tepelná čerpadla jsou schopná zároveň ohřívat teplou vodu pro domácnost.
  8. Možnost kombinace s jinými zdroji tepla – tepelná čerpadla mohou být kombinována s jinými zdroji tepla, jako je solární energie nebo biomasou.
  9. Široké možnosti instalace – tepelná čerpadla nemají zvláštní požadavky na umístění, lze je instalovat bez ohledu na světovou stranu či podobu okolní krajiny.
  10. Dlouhodobost – s tepelnými čerpadly je možné počítat i do budoucna, nehrozí jim omezování používání tak, jak je tomu u neekologických kotlů na tuhá paliva, případně kotlů na zemní plyn.

Aby vám tepelné čerpadlo přineslo výše uvedené výhody, je třeba postupovat obezřetně při jeho výběru. Neexistuje univerzálně vhodný typ tepelného čerpadla. Stejně tak je velmi důležitá kvalita instalace. Spoustu užitečných tipů na výběr prodejce tepelného čerpadla, samotného zařízení či dosažení maximálního výkonu najdete na internetových stránkách https://www.abeceda-cerpadel.cz/.