Porovnání výkonu tepelných čerpadel – doporučení od samotných techniků

Na níže uvedených řádcích se dozvíte, jak správě porovnat informace o výkonu tepelných čerpadel, nenechat se tak zmást marketingovými materiály či nepodloženými argumenty prodejců. Část důležitých informací prodejce dokonce musí uvádět ze zákona, tj. stačí se na ně zeptat.

Informace o parametrech   tepelného čerpadla čerpejte nejlépe z energetického štítku a informačního listu, který musí být dle nařízení Evropské komise č. 811/2013 obsažen v dokumentaci tepelného čerpadla. V případě, že Vám prodejce tyto materiály odmítá poskytnout, vyřaďte jej z výběru.

Výkon tepelných čerpadel získávajících energii ze vzduchu  se výrazně mění s teplotou venkovního vzduchu , proto je potřebné  porovnávat výkon tepelného čerpadla  v reálných zimních provozních podmínkách, za zlatý standard přitom platí výkon při parametrech A-7/W35°C, tj. venkovní teplota -7 °C, teplota topné vody 35 °C. Nikdy neporovnávejte rozdílné parametry, a zároveň se nenechte ukonejšit informacemi o skvělém výkonu tepelného čerpadla při nadnulových venkovních teplotách, kdy velký výkon pro vytápění domu nepotřebujete. 

V okamžiku, kdy budete znát výkon tepelného čerpadla, měli byste přejít k porovnávání spotřeby elektřiny. K tomuto účelu patří několik ukazatelů, nejspolehlivějším a nejsnáze dostupným, je energetická účinnost , která udává informace o efektivitě provozu tepelného čerpadla v průběhu celého roku. I zde přitom platí, že tuto informaci jsou prodejci povinni zákazníkům dokládat a je obsažena v informačním listu k tepelnému čerpadlu.

V tento okamžik jste teoreticky schopni porovnat náklady na výrobu tepla, což nejsou jediné náklady spojené s provozem tepelného čerpadla, o tom však někdy příště. Při porovnávání výkonu nebo hluku tepelného čerpadla  je vhodné si zjistit, jestli tyto informace byly potvrzeny nezávislým zkušebním ústavem. Bohužel, i na trhu s tepelnými čerpadly dochází k podvodům. Nejedná se o žádný lokální úkaz, ale problém celoevropského rozsahu, k jehož potlačení má pomoci Evropská značka kvality Q. Toto označení získají výrobky:

  • U nichž nezávislý zkušební úřad potvrdil správnost údajů o výkonu či úrovni provozního hluku.
  • S garancí dostupnosti náhradních dílů po dobu minimálně dalších 10 let a plnou zárukou minimálně 2 roky.
  • U kterých existuje shoda hlavních komponentů s mezinárodními a vnitrostátními předpisy a nařízeními.
  • Jejichž prodejce či výrobce mají servisní síť.

V případě, že tepelné čerpadlo v České republice nezískalo toto označení kvality, je dobré zeptat se prodejce na důvody a v případě nedostatečné argumentace zvážit jeho vyloučení z výběru.